Pomaganje produžuje život

I povećava životno zadovoljstvo…

Starije osobe koje aktivno sudjeluju u brizi za svoje potomke (djecu i unuke) žive duže, zdraviji su i zadovoljniji. Provedena istraživanja i studije ukazuju na pozitivan utjecaj pružanja podrške i pomoći i osobama iz šire okoline – šire obitelji, susjedstva, lokalne zajednice.

Prema navodima iz provedene studije ( “Evolucija i ljudsko ponašanje”) stopa smrtnosti kod starijih osoba koje su aktivno sudjelovale u njezi djece i unuka bila je 37% manja nego kod osoba koje nisu imale takve obveze. Životni vijek osoba s aktivnim sudjelovanjem u pružanju podrške i pomoći osobama iz svog okruženja također je procijenjen kao znatno duži, a stopa smrtnosti je bila daleko manja. Kod istraživanja u obzir su uzeti i faktori kao što su zdravlje, starost, društveno-ekonomski status ispitanika i sl.
Osim zdravlja i dugovječnosti pomaganjem drugima povećavamo zadovoljstvo životom. Povećano zadovoljstvo opet pozitivno utječe na zdravlje i tako pokrećemo kotač pozitivnih promjena u životu.

Zašto čekati starost kad već danas možemo učiniti nešto za drugoga i istovremeno i za sebe?
Kako se uključiti? Kako početi? Javite se u Krugove… U našem volonterskom timu osobe su razne dobi, spola, zanimanja… Najvažnija je dobra volja i spremnost za učenje.

Nemoguće je često ono što nije pokušano…

Photo courtesy of Pixabay

ostavite svoj komentar