Pravilno zbrinjavanje maski i rukavica

Aktualna epidemiološka situacija rezultirala je, među ostalim, i naglim porastom korištenja zaštitnih maski i rukavica, ali i njihovim neodgovornim odbacivanjem. Tisuće plastičnih rukavica i korištenih maski završava na granama drveća, na ulicama, parkiralištima, parkovima, u rijekama i moru te drugim zelenim površinama. Slika je to koja govori o niskoj osobnoj kulturi pojedinaca, ali i nesavjesnom i neodgovornom ponašanju kojim se ozbiljno dovodi u pitanje zdravlje drugih osoba, posebno radnika zaposlenih u zbrinjavanju otpada i čišćenju gradskih površina.

Važno je znati da maske i rukavice sadrže materijale koji se ne mogu reciklirati i nisu biorazgradivi, a jednom kad završe u prirodi predstavljaju opasnost i za životinjski svijet.
Rukavice i maske te drugi spomenuti otpad (papirnate maramice i sl.) ne smiju se stavljati u spremnike za odvojeno prikupljanje otpada.

Otpad koji nastane kod osoba s potvrđenom infekcijom ili sumnjom na infekciju koronavirusom potrebno je odložiti u običnu plastičnu vrećicu za otpad, čvrsto zavezati i potom tu vrećicu staviti u drugu plastičnu vrećicu koju opet treba čvrsto zavezati. Tako zbrinut otpad potrebno je držati odvojeno od ostalog kućnoga otpada najmanje 72 sata, odnosno tri dana, prije odlaganja u spremnik za miješani komunalni otpad koji tako zbrinut ne predstavlja opasnost za radnike komunalnih poduzeća. Na isti način valja postupiti i s osobnim otpadom, poput papirnatih maramica i ručnika i drugih proizvoda za jednokratnu upotrebu koje koristimo kad smo bolesni.

Otpad nastao u zdravstvenim ustanovama i onaj nastao tijekom kućnih posjeta tretira se i zbrinjava se kao zarazan, medicinski otpad.  

Svrha  rukavica i maski zaštita je zdravlja – neodgovorno odbacivanje izraz je krajnje sebičnosti, ignorancije i neupućenosti.

Photos courtesy of Pixabay

ostavite svoj komentar