Vlak je uvijek brži!

Kako se ponašati na prijezu preko željezničke pruge?

Praksa pokazuje da većina vozača na prijazima preko željezničke pruge (sa branikom, polubranikom ili svjetlosnom signalizacijom) ne usporava i ne provjerava činjenično stanje pouzdajući se u ispravnost prometne signalizacije. Vrlo loša navika i sa aspekta sigurnosti nedopustivo ponašanje.

Zakon kaže:
„Na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem nema uređaja za zatvaranje prometa ni uređaja za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vlaka, sudionici u prometu moraju se zaustaviti te mogu prijeći preko željezničke pruge tek kad se uvjere da prugom ne nailazi vlak ili neko drugo vozilo koje se kreće po tračnicama“.
„Vozač koji se vozilom približava prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini dužan je kretanje vozila prilagoditi tako da ga može zaustaviti pred uređajem za zatvaranje prometa na prijelazu ili pred uređajem za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vlaka, odnosno da može zaustaviti vozilo prije nego što stupi na željezničku prugu“.
Zakonske su odredbe jasne i pridržavanjem istih onemogućava se svaka mogućnost nesreće.
Zaključak je: Uvijek (bez obzira na signalizaciju) treba usporiti ili zaustaviti vozilo, provjeriti trenutačnu situaciju i tek potom prijeći željezničku prugu. Ta mala dodatna mjera opreza veliki je plus za vašu sigurnost (i sigurnost ostalih sudionika u prometu).

Važno!
Za pješake koji prelaze prugu važi isto pravilo kao i za vozila. Ukoliko prometna signalizacija najavljuje dolazak vlaka ili ukoliko je branik spušten, ne prelazi se preko pruge. Ukoliko to nije slučaj, treba se uvjeriti da prugom (iz oba smjera) ne nailazi vlak ili neko drugo vozilo, a tek potom prijeći preko pruge.

ostavite svoj komentar