Prtljažnik

slika preuzeta - www.freedigitalphotos.net

Nije sve u volumenu…

Prtljažnici automobila mjere se u kubnim decimetrima (dm3). Ipak, uvriježeno je da veličinu prtljažnika izražavamo u litrama što ima svojih nedostataka kada je riječ o obliku prtljažnika – jedan kubni decimetar jednak je jednoj litri, ali kada je prtljažnik nepravilnog oblika u njega stane više litara nego kubnih decimetara (kocaka dimenzije 10x10x10 cm).
Kako se standardno obujam prtljažnika mjeri od prozora do prozora tako ispada da je veći prtljažnik manji i obratno.
U svakom slučaju, kad kupujemo automobil vodimo se standardnim podacima o svim segmentima pa tako i o volumenu prtljažnika. Preporučamo da se sami uvjerite odgovara li baš vama određeni oblik i veličina prtljažnika. Šine za učvršćivanje, mrežice za stvari, dvostruke podnice, pretinci, mogućnost proširivanja preklapanjem stražnjih sjedala, pristup i mogućnosti kod utovara ili istovara stvari, mogućnost transportiranja dugačkih predmeta i dr. – sve to treba uzeti u obzir.
Ne treba zanemariti niti dodatne prtljažne prostore unutar automobila (u vratima npr.).

Funkcionalnost i varijabilnost unutrašnjosti puno su značajnije od samog volumena prtljažnika.

Image courtesy of tiverylucky at FreeDigitalPhotos.net 

ostavite svoj komentar