Roditeljstvo na društvenim mrežama

Poželjna kontrola ili …

Činjenica je da djeca i mladi puno vremena provode na društvenim mrežama. I dobar dio odrasle populacije smatra da su društvene mreže stvar našeg doba i sami su vrlo aktivni na mrežama. Dio odraslih – roditelja prijavljuje se na mreže zbog mogućnosti praćenja onoga što njihova djeca komuniciraju na njima – provjeravaju njihove prijatelje, statuse, objave i fotografije.

images (10)Mlađa djeca sklonija su prihvatiti svoje roditelje kao ‘prijatelje’, starijima to već nije interesantno. Vjerojatno i zato što su svjesni posljedica i stoga što su djeca u teen razdoblju željna privatnosti i odmaka od roditelja.
Djeca također, premda puno manje, provjeravaju statuse svojih roditelja.

Je li to prihvatljivo? Liberalni roditelji vjerovatno će reći da nije. Oni manje liberalni reći će da je to posve u redu. Istina? Negdje između.
Kada su u pitanju mala djeca, roditelj bi trebao imati uvid u djetetov status na društvenoj mreži. Uza sva upozorenja i razgovore djeca nisu u stanju procijeniti moguće opasnosti i izbjeći negativne aspekte ovakvog načina komunikacije.

images (12)Što se starije djece tiče, stvari su malo kompliciranije. Starija djeca uvjerena su da za njih nema bojazni, da su svjesni opasnosti i da znaju što rade. Iskustva su upravo suprotna. Čak i djeca sa kojom se razgovara o tome i koja imaju brižne i educirane roditelje, na društvenim mrežama padaju na ispitu zrelosti.

Kao osoba odgovorna za dijete do njegove punoljetnosti, roditelj bi trebao s vremena na vrijeme, u dogovoru sa djetetom, ‘pročekirati’ status i razgovarati o tome. Najbolje je s djetetom uspostaviti odnos povjerenja i poštovanja, u oba smjera.

Dijete koje ne želi da roditelj ima saznanja o njegovu statusu, naći će načina da kontrolu izbjegne ili da njome manipulira.

ostavite svoj komentar