Sudbina i bolest

“Ti si onaj koji stvaraš svoju sudbinu.”

Teškom bolesniku, koji se tužio zbog svoje sudbine, reče mudar čovjek.
“Ali ja nisam odgovoran što sam se rodio teško bolestan.”
“Roditi se bolestan nije sudbina. To je činjenica. Sudbina je kako ti prihvaćaš svoju bolest i što činiš od nje.”

ostavite svoj komentar