Tema "disanje i zdravlje"

  • Dišna fizioterapija

    Čovjek bez zraka može živjeti svega nekoliko minuta. Disanje je spontani, nesvjesni, ritmički mehanički proces o kojem ne razmišljamo previše….

    Datum objave: / Komentara: 0