Tema "smijeh"

  • Smijeh

    Smijte se i svijet će se smijati s vama. Plačite i plakat ćete sami. Ella Wilcox

    Datum objave: / Komentara: 0
  • Um i tijelo

    Neraskidiva, uzročno-posljedična  veza… Um utječe na tijelo i obratno – komunikacija između uma i tijela odvija se u oba smjera….

    Datum objave: / Komentara: 0