“Mama i tata – od formata!”

Podrška jednoroditeljskim obiteljima i samohranim roditeljima… 

Riječ je o projektu koji ćemo provoditi u partnerstvu s osnovnim školama (OŠ Mladost Zagreb, OŠ I.B. Mažuranić, Ogulin i OŠ Nikole Hribara, Velika Gorica i Centrima za socijalnu skrb (CZCC Zagreb, CZSS Ogulin i CZSS Velika Gorica), podržan od Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Projekt je usmjeren sveobuhvatnoj potpori jednoroditeljskim obiteljima, aktivnoj podršci zaposlenim roditeljima u lokalnoj  zajednici i  poticanju očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu.

Opći je cilj ovog projekta je Unaprjeđenje i zaštita prava djece i aktivna podrška obitelji. Predviđenim projektnim aktivnostima planiramo ostvariti taj cilj: zaštititi pravo djeteta/djece prema Konvenciji o pravima djeteta (posebno unaprjeđenju i zaštiti prava na odrastanje i život u zdravom, sigurnom i ugodnom okruženju) i podršku obitelji, djetetu/djeci i roditeljima u slučaju razvoda – jačanjem roditeljskih i osobnih kapaciteta. Navedeno ćemo ostvariti edukativnim i informativnim, interaktivnim predavanjima i radionicama, omogućavanjem savjetovanja za roditelje u potrebi i poticanjem očeva na jaču ulogu i sudjelovanje u odgoju i podržavanju djeteta.

Specifični ciljevi ovog projekta su:

 1. Osnažiti, educirati i ojačati roditeljske kapacitete i kompetencije, kao i osnažiti djecu razvedenih roditelja;
  u OŠ  I.B.Mažuranić u  Ogulinu, OŠ Nikola Hribar u Velikoj Gorici i OŠ Mladost u Zagrebu,
 2. Pružiti individualna savjetovanja za samohrane i rastavljene roditelje te osnažiti njihovu roditeljsku ulogu,
 3. Povezati jednoroditeljske obitelji u mrežu međusobne podrške i pomoći – formiranjem grupe podrške i
  stručnom podrškom,
 4. Ojačati djecu iz jednoroditeljskih obitelji kroz osobni razvoj putem radionica i informiranjem,
 5. Potaknuti samohrane roditelje na proaktivnu ulogu i jačanje vlastitih kapaciteta i resursa,
 6. Potaknuti očeve na aktivniju ulogu u odgoju i brizi za dijete,
 7. Olakšati majčinsku ulogu poticanjem ravnomjernije podjele poslova vezanih uz brigu o djetetu i umrežavanjem
  roditelja radi međusobne podrške i pomoći,
 8. Pružiti samohranim roditeljima korisne informacije o vidovima podrške i pomoći,
 9. Promovirati i popularizirati medijaciju kao način nenasilnog rješavanja sukoba među roditeljima u razvodu,
 10. Osnažiti kapacitete socijalnih radnika za rad s roditeljima u razvodu,
 11. Nadopuniti i upotpuniti, odnosno nadograditi postojeću institucionalnu i vaninstitucionalnu pomoć i
  podršku jednoroditeljskim obiteljima;
 12. Osnažiti kapacitete centara za socijalnu skrb, partnera u projektu, za rad s roditeljima u razvodu.
 13. Informirati širu javnost o problematici jednoroditeljskih obitelji, njihovim potrebama i problemima.Cilj ovog projekta i predviđenih aktivnosti je samohranim roditeljima pružiti podršku i pomoć, putem edukacija (savjetovanja i predavanja na temu razvoda, medijacije kao načina rješavanja sukoba i nesuglasica koji umanjuju tenzije i sukobe kojima najčešće svjedoče djeca i zbog toga razvod podnose teže, a i sami roditelji stradavaju u tom procesu.

Roditeljima koji su samohrani/razvedeni bit će omogućena/pružena grupna podrška i povezivanje sa drugim roditeljima  u istom/sličnom problemu/životnoj situaciji. Obilježavanjem međunarodnih dana posvećenih obitelji (Međunarodni dan obitelji, Majčin dan, Međunarodni dan očeva, Međunarodni dan djeteta) promovirat ćemo ulogu i važnost obitelji i svakog pojedinog člana obitelji – majke, oca, djeteta/djece.

Poticat ćemo aktivniju ulogu očeva i pozitivnim primjerom djeci poslati pozitivan primjer, a druge očeve poticati da slijede dobar primjer i aktivnije sudjeluju u brizi i odgoju djeteta i onda kad svakodnevno ne žive zajedno.

Nemoguće je često ono što nije pokušano…

ostavite svoj komentar