Međunarodni dan žena – 8. ožujak

Međunarodni dan žena ustanovljen je 1910. godine, na prvoj ženskoj konferenciji u Kopenhagenu, na prijedlog njemačke revolucionarke i članice međunarodnog radničkog pokreta Clare Zetkin.

Ideja za potrebom obilježavanja javila se u vrijeme rastuće industrijalizacije i ekonomske ekspanzije, vrijeme koje je, između ostaloga, obilježeno i izrazito lošim radnim uvjetima zaposlenih i zahtjevima da se to promijeni.

Dan žena, rođen na prijelazu stoljeća, u korijenu je tih prosvjeda i političkog aktivizma tog vremena s ciljem općeg napretka, s posebnim naglaskom na ravnopravnost žena.

Od tada pa do danas, svake godine 8. ožujka obilježavamo ekonomska, politička i društvena postignuća pripadnica ženskog spola.

Ovaj dan podsjetnik je na stoljetnu borbu za ravnopravnost i stotine žena i muškaraca koji su se posebno isticali u borbi za bolje radne uvjete svih radnika, za žensko pravo glasa, za ravnopravan položaj žena u društvu općenito.

Isto tako, podsjećamo se da neravnopravnost još postoji – kod nas i u svijetu, na svim razinama.
U razvijenom svijetu diskriminacija je naočitija na području zapošljavanja i rada, u nerazvijenom svijetu žene se još uvijek bore za osnovna ljudska prava.
Svaki čovjek, muškarac ili žena, može doprinijeti da se stvari promijene na bolje.

ostavite svoj komentar