Ne možeš birati…

Ne možeš birati kako ćeš i kada umrijeti, ali možeš izabrati kako ćeš živjeti SADA.

ostavite svoj komentar