Reciklažna dvorišta u Gradu Zagrebu

Reciklažno dvorište (RD) je građevina namijenjena razvrstavanju i privremenom skladištenju posebnih vrsta otpada.

RD imaju značajnu ulogu u ukupnom sustavu gospodarenja otpadom, jer služi kao poveznica kojom jedinice lokalne samouprave osiguravaju vezu između građana, ovlaštenih skupljača i ovlaštenih obrađivača.

Zakonsko utemeljenje gradnje reciklažnih dvorišta može se naći u različitim propisima. Tako se u čl. 15. Zakon o otpadu propisuje obveza postavljanja odgovarajućih spremnika i osiguranje gradnje reciklažnih dvorišta za odvojeno skupljanje otpada u gospodarenju komunalnim otpadom.
U Zagrebu je usvojen pristup prema kojem se predviđa da RD budu smještena tako da građani mogu do njega doći na lak način i u kratkom vremenu, tj. da se osigura lak pristup vozila građana, ali i manipulaciju vozilima koja odvoze skupljeni otpad. Okvirno se može računati da je gravitacijsko područje RD-a u radijusu od 2-4 km , odnosno od 5.000 do 50.000 stanovnika.
U okviru RD-a moguće je odvojeno skupljati i do 40 različitih vrsta otpada.

U postojećim reciklažnim dvorištima moguće je odložiti sljedeće vrste otpada:

 • papir, karton
 • plastika i limenke
 • metalna ambalaža
 • stiropor
 • stare baterije i lijekovi
 • stakleni ambalažni otpad
 • ravno staklo
 • PET – boce, PE – folija
 • otpadne gume bez naplatka (do 4 komada)
 • metalni glomazni otpad, glomazni otpad
 • elektronički otpad
 • akumulatore, flourescentne cijevi
 • zeleni otpad

 

U reciklažna dvorišta ne mogu se odložiti otpadna ulja, boje i lakovi, ljepila i druge kemikalije.

Popis tvrtki koje imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti postupanja s opasnim otpadom i spaljivanje otpada možete naći na stranici Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Agencije za zaštitu okoliša.

U posljednjih nekoliko godina broj aktivnih reciklažnih dvorišta na području Grada Zagreba se stalno mijenjao. Iako je do 2001. godine u Gradu Zagrebu izgrađeno sedam reciklažnih dvorišta, danas ih djeluje samo četiri:

1. Susedgrad-Stenjevec, Gospodska ulica bb ( tel. 01/3451 536) ;
2. Prudinec-Jakuševec, na ulazu odlagališta otpada ( tel. 098 272 762 );
3. Tunel, ( križanje Gračanske i Kvintičke ulice) ( tel.098 208 319 ) i
4. Kuniščak, Domobranska bb ( tel. 01/3770 469 ).

Uz postojeća reciklažna dvorišta, krajem 2006. godine otvorena su i četiri Zelena otoka:

1. Kajzerica, Podbrežje bb ( tel. 6550 447 ) 2. Makisimir, Prilesje bb, ( tel. 2421 267 )
3. Dubrava, Osječka te ( tel. 2857 748 )
4. Sesvete, Jelkovečka bb ( trenutno bez telefona ).

 

Radno vrijeme reciklažnih dvorišta:

RD Jakuševec
radnim danom: od 6,30 do 21,30 sati; subotom; od 6,30 do 21,30 sati
RD Stenjevec:
radnim danom: od 11,00 do 18,30 sati; subotom; od 6,30 do 14,00 sati
RD Tunel:
radnim danom: od 11,00 do 18,30 sati; subotom; od 6,30 do 14,00 sati
RD Kuniščak:
radnim danom: od 7,00 do 20,00 sati; subotom; od 7,00 do 13,00 sati

Dugoročni cilj grada Zagreba je otvoriti reciklažna dvorišta po kvartovima.

ostavite svoj komentar