Savjeti za roditelje djece sa ADHD-om

Pokušajte reagirati onda kada se vaše dijete ponaša primjereno – uputite mu pohvalu, zagrlite ga, pokažite mu kako ste zadovoljni njegovim/njezinim ponašanjem. Takve reakcije s vaše strane doprinijet će stvaranju pozitivnih stavova, razvoju samopouzdanja i stvaranju želje da poželjno ponašanje ponovi.

Kada god ste u mogućnosti, ignorirajte djetetovo neadekvatno ponašanje. Naravno, u slučaju kada ste sigurni da njegovo/njezino ponašanje neće fizički i psihički ugroziti drugo dijete.

Uvijek imajte na umu da ste vi ogledalo u kojem se ogleda vaš dijete.

Ako ne želite galamu i viku, nemojte vikati, ako želite mirnije okruženje svojim ponašanjem nastojte atmosferu učiniti takvom.
Imajte na umu da su nejasne, komplicirane upute djetetu nerazumljive. Jasnoća i jednostavnost uputa koje dajete djetetu prvi su preduvjet da ih ono usvoji i da vas posluša.

Sva djeca vole rutinu. Vole izvjesnost i predvidivost. Rutina stvara podlogu za usvajanje navika.

Zato svome djetetu svakako morate osigurati isplanirano vrijeme – vrijeme za igru, vrijeme za učenje, vrijeme za odmor, vrijeme za počinak i sl. i njegovo/njezino mjesto za učenje. Nastojte ne mijenjati rutinu bez razloga i nastojte ukloniti sve ometajuće čimbenike (druga djeca, buka televizora i sl.).

Omogućite djetetu sudjelovanje u obiteljskim poslovima i zaduženjima.

Odaberite one aktivnosti koja mu najviše odgovaraju (npr. iznošenje smeća, pospremanje igračaka, i sl.) Postepeno mu prepuštajte sve veću odgovornost za njegove/njezine obaveze.

Komunikacija s djetetom mora biti jasna. I morate biti odlučni.

Photo by Tara Winstead from Pexels

ostavite svoj komentar