Šutnja ili zviždanje

Pitanje je sad…

Mnogi su ljudi u tvrtkama u kojima rade svjedoci nezakonitog i/ili neetičnog ponašanja. Ponekad je riječ o ponašanjima koja ne rezultiraju ozbiljnim posljedicama po zaposlene ili one koji su u nekoj vezi s tvrtkom bilo kao partneri, bilo kao potrošači i sl. Ponekad je riječ o ozbiljnim propustima ili radnjama iz kojih mogu proizaći vrlo ozbiljne posljedice.

Procjene su da samo oko 30% zaposlenih koji otkriju nezakonitosti u radu ili potencijalne opasnosti koje proizlaze iz poslovanja tvrtke, s tim izađe pred odgovorne osobe u tvrtki ili pred javnost.ID-10099519
Ostalih 70% odluči se na šutnju, bilo stoga što nemaju hrabrosti izaći pred javnost i snositi posljedice svoga čina, bilo stoga što nemaju dovoljno suosjećanja i etičnosti.

Osobe koje odluče upozoriti javnost ili odgovorne osobe popularno nazivamo „zviždačima“. Obično je riječ o dobrim i savjesnim radnicima, altruističnim osobama, ljudima koje kolege poštuju i cijene. Te ih karakteristike čine najboljim kandidatima za zviždače – one kojima savjest ne dopušta da šute o nepravilnostima i neetičnim ponašanjima koja su potencijalno opasna za tvrtku u kojoj su zaposleni ili za zajednicu. Osnovni njihov motiv je želja da se takvo ili još gore ponašanje ne nastavi.

Reakcije kolega i nadređenih na zviždača vrlo su podvojene, ambivalentne. S jedne strane divimo se njihovoj hrabrosti i etičnosti zbog toga što su spremni izaći u javnosti i izvijestiti odgovorne o nepravilnostima. S druge strane, osjećamo i ljutnju zbog ‘dizanja prašine’ i svojevrsne ‘izdaje’ – kolega i organizacije u kojoj rade. Mnogima je lojalnost vlastitoj grupi važnija od poštivanja moralnih načela, zakona ili opće dobrobiti.

Većina zaposlenih u organizaciji ne želi se suočiti s problemima na koje zviždač ukazuje. Zaposleni na nižim razinama boje se posljedica solidariziranja s zviždačem (otkaz, niža plaća, mobbing….), a na višim razinama (menageri, direktori, uprava…) uvijek je prisutna sklonost ka suprotstavljanju promjenama i prikrivanju pogrešaka te strah od posljedica.

Zviždača se pokušava neutralizirati, zastrašiti, izolirati od kolega i općenito udaljiti od informacija i sredstava za rad, a nerijetko se zviždača blati, uništava mu se ugled i reputacija, dovode u pitanje njegove stručne kvalifikacije, mentalno zdravlje, poštenje i sl.

Osobe koje se odluče progovoriti prolaze kroz svojevrsni pakao. Mnogi među njima postaju žrtve depresije i tjeskobe, obolijevaju, ostaju usamljeni i bespomoćni, narušenog samopouzdanja, gube vjeru u ljude i pravdu, mnogi financijski propadaju, a nerijetko i unutar vlastitih obitelji ne dobivaju podršku što narušava i njihove obiteljske odnose.
Ipak, čak 90% zviždača kaže da bi, svim problemima usprkos, opet učinili isto. Svaka čast!

Što biste vi učinili da utvrdite ili svjedočite nepravilnostima u tvrtki u kojoj radite?
Što biste učinili da se u tvrtki u kojoj radite pojavi zviždač?

Razmislite…

“Business Woman With Her Team”  – Image courtesy of imagerymajestic / FreeDigitalPhotos.net
“Businessman Holding No Card” – Image courtesy of pakorn / FreeDigitalPhotos.net

ostavite svoj komentar