Tema "cestovni promet"

  • Vlak je uvijek brži!

    Kako se ponašati na prijezu preko željezničke pruge? Praksa pokazuje da većina vozača na prijazima preko željezničke pruge (sa branikom,…

    Datum objave: / Komentara: 0