Tema "cjeloživotno učenje"

  • Cjeloživotno učenje

    Život je učenje, učenje je život… Ideja cjeloživotnog učenja javlja se već kod Platona (u djelu “Republika”), no prvi ju…

    Datum objave: / Komentara: 0