Tema "korištenje pauze"

  • Pauza na poslu

    Provedena ankete i istraživanja kažu da oko petine zaposlenih u potpunosti iskoristi svoju pauzu za ručak. Rokovi, pritisak okoline, preveliki…

    Datum objave: / Komentara: 0
  • Pauza

    Jedva dočekamo pauzu, a onda… Zakon o radu definira da radnik koji radi najmanje šest sati dnevno ima svakoga radnog…

    Datum objave: / Komentara: 0