Tema "motorna ulja"

  • Otpadna ulja – što s njima?

    Jedna litra motornog ulja može zagaditi milijun litara čiste vode! Recikliranjem sprječavamo mogućnost da rabljeno ulje zagadi naše rijeke, potoke…

    Datum objave: / Komentara: 0