Otpadna ulja – što s njima?

Jedna litra motornog ulja može zagaditi milijun litara čiste vode!

Recikliranjem sprječavamo mogućnost da rabljeno ulje zagadi naše rijeke, potoke i jezera, da se taloži u podzemnim vodoma, čuvamo energiju i vrijedne sirovine. Zagađenje okliša sve je veće, a istovremeno su sve veće i potreba za energijom. Racikliranjem štedimo energiju.

Pod pojmom otpadno ulje podrazumijevamo otpadno mazivo ulje i otpadno jestivo ulje.
Recikliranjem motornog ulja iz automobila, motocikala, brodica i industrijskog ulja čuvamo okoliš. Recikliranje ulja obavlja se isključivo u postrojenjima koja posjeduju odgovarajuću infrastrukturu i dozvolu za rukovanje takvom vrstom otpada.
Za razliku od energetskih derivata (nafte npr.) koji u procesu proizvodnje sagore, maziva i ulja mogu se reciklirati i nakon toga koristiti kao sirovina za mnoge druge proizvode.

Staro motorno ulje – preporuča se mijenjati kod automehaničara koji ga je dužan adekvatno zbrinuti. Ukoliko ga mijenjate sami možete ga odložiti u za to namijenjen spremnik u reciklažnom dvorištu u Gospodskoju ulici. U ambalaži u kojoj kupujemo ulje nakon istakanja uvijek preostane manja količina ulja. Ne bacajte ih u komunalni otpad nego ih ostavite na benzinskoj stanici – tamo postoje kontejneri i prostori za skladištenje ove vrste otpada.
Jestiva otpadna ulja – ugostitelji i obrtnici dužni su osigurati sakupljanje i privremeno skladištenje otpadnog jestivog ulja. Otkup otpadnog ulja radi firma Biogoriva koja vrši otkup po cijeloj Hrvatskoj. Mala kućanstva svoja jestiva ispržena ulja mogu nositi u plastičnoj ambalaži sa čepom u reciklažno dvorište:

Susedgrad-Stenjevec, Gospodska ulica 20 ( tel. 01/3451 536)

jer oni jedni primaju tu vrstu otpada. Zasada. Živim, dakle, recikliram.

ostavite svoj komentar