Upišite dijete u knjižnicu i čitajte

Razvijajte navike čitanja od malih nogu…

Porazan je podatak jednog istraživanja provedenog kod nas, a vezano za razvijanje čitalačkih navika kod male djece: gotovo 2/3 roditelja ne uključuje svoje najmlađe u knjižnice jer smatraju da su premalena. To je u suprostnosti sa znanstvenim spoznajama o tome kada treba najmlađe uključiti u svijet knjige, odnosno slikovnica, a gotovo da možemo reći – nikada nije prerano za posjet knjižnici.

knjižnica 003U gotovo 80% slučajeva na razvoj čitalačkih navika kod djece glavnu ulogu imaju majke i/ili ženski članovi obitelji.
Tate, pokrenite se i zajedno sa djecom čitajte dječju literaturu jer čitanje pozitivno utječe na razvoj djeteta –  inteligencije, govornih vještina, mašte, a zadovoljava i dječju potrebu za blizinom i zajedničkim aktivnostima sa roditeljima.

Djeca kojoj se puno čita i sama kasnije rado čitaju. Na taj način treniraju i umne i govorne mogućnosti, lakše uče, bolje razumijevaju i usvajaju nova znanja, riječnik im je bogatiji, bolje razumiju i brojeve i puno se lakše koncentriraju što bitno utječe na rezultate tijekom školovanja.
Dovoljno razloga da primite svoje djetešce za ruku i – put knjižnice.
Nema potrebe kupovati slikovnice  i knjige kada ih možemo posuđivati…

ostavite svoj komentar