Upotreba papirnatih proizvoda

Salvete, papirnati ručnici, papirnate maramice…

Industrija papira treća je industrijska grana po doprinosu globalnom zagrijavanju naše planete. Novine, časopise, iskorištene uredske papire i sl. papirnatu konfekciju recikliramo u određenoj mjeri, dok papirnate maramice, ručnike i salvete nakon upotrebe uglavnom bacamo zajedno sa kućnim otpadom.
Papirnate proizvode upotrebljavamo sve češće i sve više jer su higijenski i (mora se priznati) praktični. Ipak, takvim ponašanjem doprinosimo većoj količini otpada i smanjenju prirodnih resursa.

U razvijenim zemljama papirnati proizvodi čine značajan dio otpada. Npr. kada bi svako američko kućanstvo upotrebljavalo samo jednu rolu papira manje, godišnje bi se spasilo par stotina tisuća stabala, količina otpada smanjila bi se za isto toliko tisuća tona otpada i troškovi zbrinjavanja tog otpada smanjili bi se za milijune dolara.

Važno je napomenuti i to da se prosječni papirnati ručnik, salveta ili maramica proizvodi uz korištenje klora (otpušta štetne, kancerogene dioksine).
Možda vas ova statistika potakne da umjesto papirnatih ručnika, maramica ili salveta upotrebljavate one platnene (koji se mogu upotrebljavati višekratno) ili da ih upotrebljavate s mjerom.
Kod kupovine papirnatih proizvoda razmislite o kupovini onih proizvedenih od recikliranog papira.

“Crumpled Paper With Tree”- Image courtesy of akeeris at FreeDigitalPhotos.net

ostavite svoj komentar