Zapošljavanje učenika preko ljetnih praznika

Treba se na vrijeme raspitati za mogućnosti…

Učenici srednjih škola preko učeničkih servisa mogu se preko ljetnih i zimskih praznika privremeno zaposliti i tako pripomoći kućnom budžetu svojih obitelji. Raspoloživi učenički servisi imaju aktualnu ponudu poslova, a svatko može i sam istražiti mogućnosti i potražiti si neko zaposlenje. Praznici su relativno dugi i zapošljavanje tijekom praznika može biti vrlo dobro rješenje na više načina. Osim rasterećenja obiteljskog budžeta, mladi se upoznaju sa svijetom rada, odgovornostima i obavezama odraslih.

Za obavljanje povremenih poslova redovitog učenika sklapa se Ugovor o povremenom radu redovitog učenika kojega izdaje srednjoškolska ustanova nadležna za posredovanje. Ugovor u četiri istovjetna primjerka sklapa učenik uz supotpis zakonskog zastupnika i naručitelj posla, a uz posredovanje srednjoškolske ustanove. Ugovor mora sadržavati broj rješenja kojim je izdana dozvola za obavljanje posredovanja, ime i prezime učenika, datum i mjesto rođenja učenika, broj članske isprave, puni naziv i sjedište naručitelja posla, podatke o vrsti poslova, broju radnih sati, cijeni sata rada i svoti zarade. Srednjoškolska je ustanova obvezna primjerak ugovora dostaviti mjesno nadležnom inspektoru rada u roku od tri dana od dana sklapanja ugovora.

Prije početka rada srednjoškolska ustanova učeniku uručuje ugovor, a naručitelj nakon obavljenog posla ovjerava i dopunjuje ugovor sa stvarnim brojem sati rada i svotom zarade učenika. Srednjoškolska ustanova (posrednik pri zapošljavanju) neto-zaradu učenika uvećava za obvezne doprinose ukupno za 5,5% (posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima 5% te posebni doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 0,5%) te za svoju proviziju za obavljeno posredovanja od 10%. To znači da isplatitelj srednjoškolskoj ustanovi za rad učenika podmiruje utvrđenu neto-zaradu učenika uvećanu za ukupno 15,5%.

Popis učeničkih i studentskih servisa..ovdje…

ostavite svoj komentar