Žena u poslovnom svijetu

Posao, karijera, business, novac, još uvijek je to pretežito muški svijet…

Svijet se mijenja, a s njime i poslovni svijet. Model koji se temelji na muškoj hijerarhiji i kompetitivnosti nije jedini mogući model. Ipak, još je prevladavajući i dobro znati…

Obraća li vam se kolega/šef koristeći deminutive (dušice, draga, lutkice, mala i sl.) jasno mu dajte do znanja da vas to smeta.
Ponaša li se vaš pretpostavljeni/ kolega zaštitnički i pokroviteljski (na način da se osjećate bespomoćno i nezrelo), zahvalite na brizi o pokušajte mu obazrivo, ali jasno dati do znanja da ne očekujete takvo ponašanje niti ga smatrate potrebnim. Ne ohrabrujte takvo ponašanje.
Imate li osjećaj da vas pretpostavljeni /kolega želi zavesti, otvoreno mu dajte do znanja da niste zainteresirani (ukoliko niste). Ne ostavljajte vrata poluotovorena/poluzatvorena jer vam se to može vratiti poput bumeranga kada najmanje očekujete i trebate.
Na zahtjeve koje smatrate ponižavajućim i otvoreno iskorištavanje ili otvoreno izražavanje stereotipa (plavuše su glupe, žene su osjetljive i sl.) reagirajte smireno i pokažite da vam to smeta i da vas takvo ponašanje vrijeđa.
Muškarci često prema ženama provode taktiku isključivanja po muškoj osnovi. Za poslovne partnere i neformalna druženja organiziraju se tipično muške aktivnosti (pecanje, lov, nogomet, muški klubovi i sl.). Jasno dajte svojim kolegama do znanja kada i gdje želite biti uključeni.
Ukoliko ste suočeni sa kolegom koji vam uskraćuje dužnu pomoć, nađite se nasamo i suočite kolegu sa problemom. Budite mirni, staloženi i jasni – kolege su dužni pomagati jedni drugima u okvirima u kojima to nalaže posao. Dobra taktika je i povlađivanje (Znam da si ti tu na svom terenu i stalo mi je do tvog mišljenja).
Ponašajte se kolegijalno i sa poštovanjem prema svojim kolegicama. Ne pothranjujte stereotipe o ženskoj ljubomori, sklonosti ka ogovaranju i sl.
Na poslu ne moramo imati prijatelje. Kolege koji se međusobno poštuju i uvažavaju više su nego dovoljni. Ponekad je lakše raditi sa osobama sa kojima ne dijelimo osobni život.
Probleme ne rješavajte burnim i emocionalnim reakcijama (suzama, izazivanjem sućuti i sl.).

ostavite svoj komentar