Čuvanje meda

Med se čuva na tamnom mjestu, jer ga svjetlost kvari. Na povoljnim uvjetima med se može čuvati veoma dugo. Jedan od najvažnijih uvjeta je da se med zaštiti od vlage, pa posude u kojima se drži moraju biti čiste i suhe. Najpogodnije su staklenke ili emajlirane posude.

Temperatura čuvanja meda
U kućanstvu je med dobro čuvati u hladnjaku, može se držati i na temperaturi od -20 stupnjeva, a da ne izgubi svoja ljekovita svojstva! Ipak, preporuka je da se med čuva na temperaturi između 5 i 10 stupnjeva i to u suhim i dobro provjetrenim prostorima.

Posuda za čuvanje meda
Važno je znati da u neposrednom dodiru meda s metalom dolazi do reakcije organskih kiselina i metala( željeza, cinka…) što dovodi do nastanka spojeva koji su škodljivi za ljudsko zdravlje, a ti spojevi istovremeno razaraju i vitamine u medu. Zato treba paziti da emajl ne bude oštećen. Zabranjeno je, čak i opasno, med držati u pocinčanoj ili željeznoj posudi jer se stvaraju olovne tvari. Med koji se čuva u bakrenoj posudi postaje plavozelen, a u željeznoj tamnocrven. Med nikako ne treba držati u posudama od umjetnih materijala, ne treba ga zagrijavati jer se time uništavaju sve njegove hranjive tvari i mijenja se boja – med tamni; nestaje aroma, baktericidna svojstva, vitamini i fermenti. Ovaj proces se može dogoditi i na sobnoj temperaturi, ali se na povišenoj ubrzava. Dolazi do djelomične razgradnje šećera, a med gubi svoja biološka i mnoga druga ljekovita svojstva, te postaje jednostavna smjesa hranjivih tvari, uglavnom ugljikohridrata.

Istraživanja su pokazala da med uopće ne treba zagrijavati, čak ni držati na temperaturi višoj od 20°C.

Čuvanjem meda dulje od jedne godine, dolazi do postepenog slabljenja njegove biološke aktivnosti. Čuvanjem meda na temperaturi od 23 do 28°C u vremenu od 8 do 12 mjeseci, dolazi do smanjivaja njegovih antibakterijskih osobina, količina glukoze  i fruktoze pada za 5 do 10%, vitamini B1,B2 i C se smanjuju za 10-20%, a povećava se udio saharoza i kiselina. Što je viša temperatura na kojoj se med čuva, on više gubi svoja ljekovita svojstva.

 

ostavite svoj komentar