Kredit ili minus na računu?

Pitanje je sad…

Kamata za prekoračenje je na tekućem računu, popularnom ‘minusu’, iznosi 11%. Gotovinski krediti mogu se podići uz kamatu od oko 9%. Matematika je jasna.

Kod kamata važno je gledati kolika je efektivna kamata jer je ona pokazatelj koliko stvarno kredit iznosi jer su u nju uračunate, uz redovite kamate, i sve ostale naknade.
Banke uglavnom naknadu za odobravanje kredita računaju u postotku od iznosa kredita. No, neke banke za pojedine vrste kredita naplaćuju fiksnu naknadu od 500 kuna.

Trošak kredita bit će veći i ako treba donijeti dokument ovjeren kod javnog bilježnika (trošak od cca 50 kuna, plus vrijeme za odlazak javnom bilježniku).
Konkretni izračuni troškova određenog kredita u određenoj banci mogu se dobiti samo u toj banci. Uvjeti za dobivanje kredita u pravilu su malo povoljniji u banci čiji ste klijent.

Pri podizanju gotovine kreditnim karticama treba znati koliku proviziju uzima konkretna banka. Na primjer, za Master Card Zagrebačke banke plaća se 3,5 posto podiže li se na njihovu bankomatu, a 4,5 posto za podizanje na bankomatu drugih banaka. Podignete li 1000 kuna, to ćete platiti 35 kuna podignete li gotovinu na bankomatu Zagrebačke banke, odnosno 45 kuna podignete li gotovinu na bankomatu neke druge banke.

Banke na minusima zarađuju najviše ne samo radi najviše kamatne stope, već i zbog psihološkog efekta. Korisnici kontokorentnog kredita (minusa) svoj dug najčešće ne smanjuju kako to rade kada otplaćuju kredit u anuitetima (ratama), već povremeno ili uopće ne otplaćuju, tj.ne smanjuju minus.
U minus ulazimo i zbog jednostavnosti nasuprot relativno zahtjevnoj proceduri za dobivanje kredita.

“Euros Cash And Coins- Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net  

ostavite svoj komentar