Mudre priče

  • Žurba

    Mačevaoca Matajuro Jagjua poslao je otac da uči kod učitelja Bonzoa. “Ako vrijedno radim, koliko će mi biti potrebno da…