Oslanjanje

Stablo se oslanja na stablo, a čovjek na čovjeka.

Bosanska poslovica

ostavite svoj komentar