Registracija vozila

Kako registrirati vozilo…

Svatko tko posjeduje vozilo zna da ga treba registrirati. Propisano je to zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnikom o registraciji i označavanju voziola.
Vozilo mora biti tehnički ispravno i registrirano kako bi moglo uključiti u promet.

Prva registracija vozila mora se obaviti u policijskoj postaji ili upravi prema mjestu prebivališta, odnosno prema sjedištu vlasnika vozila.
Nakon obavljanog pregleda u stanici za tehnički pregled i popunjavanja prometne dozvole, knjižice vozila i registracijskog lista, vlasnik vozila mora se obratiti nadležnoj policijskoj postaji za registraciju vozila. U tu svrhu mora priložiti sljedeće dokumente:

 • dokaz o vlasništvu vozila
 • jedinstvene carinske deklaracije
 • dokaz o plaćenim taksama
 • registracijski list
 • promet nu dozvolu
 • knjižicu vozila
 • osobnu iskaznicu

U policijskoj postaji ili upravi ovjerava se prometna dozvola i knjižica vozila nakon čega se u stanici za tehnički pregled izdaju registarske pločice.
Potrebno je podmiriti troškove za obvezno osiguranje, godišnju naknadu za ceste i posebnu naknadu za okoliš, a tu su i troškovi za državne biljege, za obrazac knjižice vozila i za obrazac prometne dozvole i za registarske pločice.
Registracija vozila vrijedi godinu dana i svake godine potrebno ju je obnoviti. Registraciju vozila može obaviti i opunomoćenik vlasnika vozila – uz predočenje osobne iskaznice i punomoć.
Svako obnavljanje (produljenje) valjanosti registracije obavlja se u stanicama za tehnički pregled vozila. Od dokumenata potrebno je ponijeti:

 • knjižicu vozila (ili potvrdu banke o deponiranju knjižice vozila u banci, za vozila kupljena na kredit)
 • prometnu dozvolu
 • osobnu iskaznicu
 • javnu ispravu koja sadrži podatak o OIB-u

Troškovi kod obnove registracije ovise o vrsti vozila. To su: naknada za obavljanje tehničkog pregleda, obvezno osiguranje, godišnja naknada za ceste, posebna naknadu za okoliš, naknada za naljepnicu (znak tehničke ispravnosti vozila), naknada za usluge stanice za tehnički pregled i trošak za državne biljege.
Obnova (produženje) registracije, može se obaviti i u nadležnoj policijskoj postaji, uz uvjet da se priloži dokaz o obavljenom tehničkom pregledu vozila i dokaz o podmirenim propisanim obvezama.

U slučaju promjene vlasništva nad vozilom, na istom registarskom području, bivši vlasnik može, ukoliko to želi, novom vlasniku zajedno s vozilom ustupiti i registarske pločice. To se mora navesti u kupoprodajnom ugovoru ili se u policijskoj postaji gdje se vozilo odjavljuje može dati pisana izjava.

Kako bi vozilo dobilo probne registarske pločice mora se podnijeti zahtjev, uz predočenje osobne iskaznice, knjižice vozila i podmirenja troškova državnih biljega. Također je potrebno priložiti i dokaz o uplati, a za uvezena vozila i carinsku deklaraciju, dokaz o plaćenom osiguranju i dokaz o vlasništvu vozila.

Propisi u našoj zemlji brzo se mijenjaju tako da preporučamo nazvati nadležnu policijsku postaju ili upravu, kao i stanicu za tehnički pregled neposredno ili par dana prije registracije i informirati se detaljno o trenutačnim propisima, propisanim davanjima, potreboj dokumentaciji i cijenama usluga.
Savjet je i zatražiti ime osobe koja pruža informacije preko telefona (i zapisati isto) kako bi u slučaju nesporazuma znali kome se obratiti za razjašnjenje ili na koga se pozvati kao na izvor informacija.

ostavite svoj komentar