Savjeti za članove obitelji teških bolesnika

Kome se obratiti za pomoć…

Pri otpustu bolesnika iz bolnice pitajte liječnika sve što vas zanima i što mislite da biste trebali znati.
Zauzmite se za člana svoje obitelji.
Javite se Centru za koordinaciju palijativne skrbi grada Zagreba, gdje možete dobiti savjete, posuditi pomagala (krevet, hodalice, štake, kolica, pokretni WC, povišenja za WC i drugo).
Budite iskreni u komunikaciji s bolesnikom. Bolesnu osobu ne treba obmanjivati nepotrebnim neistinama. Postoje riječi (i ponašanja) kojima osobu možemo utješiti i pružiti joj podršku bez da ju obmanjujemo.
Dozvolite bolesniku da izrazi svoje mišljenje i potrebe.
Ne bojte se lijekova protiv jakih bolova (poput morfija). Ne trebate strahovati od toga da bi se bolesnik mogao na njih naviknuti pa da neće više djelovati. Uz liječnički nadzor oni mogu bolesniku znatno umanjiti patnju.
Prilagodite prostor u kojem boravi bolesnik. Nabavite bolesnički krevet i druga potrebna pomagala.
Prostorija u kojoj bolesnik boravi neka bude svijetla, ugodna, jednostavna za održavanje i za provjetravanje.
Priznajte i sami sebi kad vam je teško i ako smatrate da bi vam dobro došla pomoć, potražite je.
Ako je osoba kod kuće nastojte da bude pod redovitim nadzorom patronažne sestre i obiteljskog liječnika i da su oni upoznati sa cjelokupnom situacijom.

Info broj za Centar za koordinaciju palijativne skrbi: 091/4841-048

Nemoguće je često ono što nije pokušano…

 

ostavite svoj komentar