Štedne žarulje

Kako se snaći u šumi oprečnih informacija…

Na rasvjetu otpada 1.5% potrošnje energije u prosječnim kućanstvu. Procjenjeno je da bi se zamjenom svih klasičnih žarulja štedljivim, emisije ugljičnog dioksida znatno smanjile (za 20 milijuna tona godišnje), što je veliki doprinos u ekološkom pogledu, a niti uštede električne energije promatrane u globalu, nisu zanemarive.

Uskoro ćemo se pozdraviti sa klasičnim žaruljama. Dio javnosti pozdravlja dolazak štednih žarulja, dio javnosti odašilje sasvim drugačije poruke: štedne žarulje negativno utječu na okoliš (i na čovjeka) i samo su prividno štedljivije i trajnije. Protivnici štednih žarulja tvrde da se one proizvode od materijala koji se teško mogu reciklirati i koji su toksični, da je svjetlost koju proizvode nezdrava i sa njome povezuju zdravstvene poteškoće poput migrene, nesanice ili pak bolesti poput oštećenja vida, epilepsije i dr.

Što je istina? Kako se snaći u šumi oprečnih informacija?
Istina je da štedne žarulje sadže živu. Potrošene ili neispravne žarulje poradi toga ne bismo smjeli odlagati zajedno sa drugim otpadom, nego sortirati i odložiti u posebne spremnike (predati u reciklažno odlagalište). Isto tako, sa štednim žaruljama treba rukovati krajnje oprezno kako bi se izbjelo oštećenje (razbijanje) i izravan doticaj sa krhotinama i tvarima iz žarulje.
Većina ekoloških udruga ne protivi se primjeni ekoloških žarulja iz jednostavnog razloga što se usporedbom mogućih rizika i prednosti štedne žarulje došlo do zaključka da je pluseva više nego minuseva.
Štetno djelovanje svjetlosti kojom svijetle štedne žarulje još nije znanstveno dokazano. Za sada, službeno, štedljiva žarulja zadovoljava sve zdravstvene propise koji vrijede u Europskoj uniji.
To naravno, ne isključuje postojanje negativnih efekata koje spominju protivnici upotrebe štednih žarulja.

Rješenje?
Postoji još nekoliko mogućih rješenja kojima je moguće ostvariti smanjenu potrošnja električne energije i kvalitetnu rasvjetu. To je neonska rasvjeta, zatim halogena rasvjeta i svjetleće diode (LED) za koje se pretpostavlja da njihovo vrijeme tek dolazi.
Poželjno je svakako i korištenje danjeg (prirodnog) svjetla u što većoj mjeri.
Kod kupovine štednih žarulja dobro je imati na umu sljedeće: što je žarulja skuplja, to je kvalitetnija i dugotrajnija. Kvalitetnije i skuplje žarulje možete kupovati za prostore u kojima boravite duže vrijeme (dnevni boravak, ured), a one jeftinije za prostore u kojima rasvjetu koristite relativno kratko vrijeme (stubište, prostorije u kojima boravite kratko).

ostavite svoj komentar