Tema "braćna kriza"

  • Bračni problemi

    Prije odluke o razvodu i kod nas je sve više bračnih partnera koji žele potražiti savjet i pomoć stručnih osoba….

    Datum objave: / Komentara: 0
  • Bračno savjetovanje

    Uspjeh savjetovanja ne ovisi samo o bračnom savjetniku… Sa svih vrsta psiho-pomoći treba skinuti stigmu. Onaj tko zatraži pomoć na…

    Datum objave: / Komentara: 0