Tema "discipliniranje"

  • Neke natuknice o discipliniranju djece

      Disciplinske metode poput odvraćanja pažnje, kratkog odmora, logičnog zaključivanja i učenja pozitivnom ponašanju puno su učinkovitije metode mijenjanja djetetovog…

    Datum objave: / Komentara: 0