Tema "čišćenje uha"

  • Pravilna higijena uha

    Uho je dio slušnog organa. Sastoji se od tri dijela – vanjskog, srednjeg i unutarnjeg uha. Unutarnje uho odgovorno je…

    Datum objave: / Komentara: 0
  • Čišćenje uha

    Kod beba i male djece… Vosak u uhu (cerumen) prirodna je barijera, zaštita zvukovoda od infekcija, ozljeda i spejačavanje ulaza…

    Datum objave: / Komentara: 0