Inspirativni ljudi

  • Helen Keller

    “Slijepa sam, ali vidim; gluha sam, ali čujem.” Helen Adams Keller, poznata američka književnica i aktivistica, rođena je 27. lipnja…